• Vlasová kozmetika


    • Skolsky vzdelavaci program - vlasova kozmetika.(pdf)

     Ucebny plan - 6426 L vlasová kozmetika.(pdf)


     Kód a názov študijného odboru:

     6426 L vlasová kozmetika

     Dĺžka štúdia:

     2 roky

     Forma výchovy a vzdelávania:

     Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

     Poskytnutý stupeň vzdelánia

      Úplné stredné odborné vzdelánie

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

     Spôsob ukončenia štúdia:

     Maturitná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania:

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     Absolventi študijného odboru vlasová kozmetika(64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II) sú pripravení na samostatný výkon v kadernických a kozmetických salónoch ako radoví pracovníci, riadiaci pracovníci strednej úrovne alebo sa môžu uplatniť ako súkromný podnikatelia v menších firmách, v prevádzkách televízie, v divadlách , kúpeľných zariadeniach, v hoteloch ako aj v predajniach s kaderníckym a kozmetickým tovarom.

     Možnosti ďalšieho štúdia

     Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

      

     Charakteristika absolventa :

     Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti kaderníctva a vlasovej kozmetiky, v kozmetických salónoch. Absolvent získa odborné a praktické vedomosti a schopnosti potrebné pre výkon v kaderníckych službách, so zameraním na posúdenie kvality vlasov, vlasovej pokožky, používania vlasových kozmetických prípravkov s ovládaním základných kaderníckych postupov a technológie pri tvorbe zložitých spoločenských a večerných účesov, s použitím vlasových doplnkov, s prevedením úpravy účesu vysoko náročným spôsobom, podľa schematického zobrazenia predlohy, s využitím nových pracovných techník v kaderníckej praxi. Získa odborné a praktické vedomosti a zručnosti v oblasti pleťovej kozmetiky, ošetrení pleti, rúk, nôh s využitím kozmetických prístrojov , pri manikúre a pedikúre. Vie odbore komunikovať so zákazníkom, získa veľmi dobré komunikačné zručnosti v oblasti zvoleného cudzieho jazyka a pod.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu