• Charakteristika kurzu:

    Charakteristickou črtou kurzu Baristika je cieľavedomé usmerňovanie študentov k získaniu trvalých odborných vedomosti a osvojeniu si praktických zručností a návykov potrebných pre prípravu rôznych druhov káv.

    Kurz umožní  získať študentom komplexné vedomosti zo sveta kávy. Pestovanie, praženie a skladovanie kávy. Študenti sa naučia kávu  pripravovať a podávať.  

    V  rámci praktických cvičení si osvoja nielen prípravu dokonalého espressa, ale naučia  sa aj speňovať mlieko a pripraviť lahodné cappuccino, latte machiato či frappé.

    Kurz vedie odborník – barista.

    Študenti po úspešnom absolvovaní baristického kurzu obdržia osvedčenie, ktoré môžu využiť v praxi.

        

    Obsah kurzu:

    - história kávy a oblasti jej pestovania,

    - zber, spracovanie, praženie, skladovanie kávy,

    - obsluha kávovaru a kávomlynčeku,

    - príprava kávy, latte art, receptúry typických nápojov založených na káve,

    - spôsoby šľahania mlieka,

    - čistenie a údržba baristického náradia,

    - pravidlá a zásady práce baristu,

    - povinnosti baristu.

       

    Časový harmonogram kurzu:

    1.deň: otvorenie kurzu, osobnosť baristu, espresso, história a pôvod kávy, zber a spracovanie kávy, praženie. Práca s kávovarom, kávové nápoje - receptúry (I. časť), speňovanie mlieka, tovaroznalectvo, kaviarenský servis a skladovanie kávy. Základné prvky manažmentu a riadenia kaviarne, porovnanie podávania kávy v zahraničí a na Slovensku. Priestor na otázky a opakovanie.               

    2.deň:  bezkofeinová a instantná káva, typy mlynčekov a mletie, čistota a údržba, typy kávovarov a spôsoby prípravy kávy, receptúry (II. časť - frappé, ľadová káva, írska káva a ostatné nápoje s kávou), trendy v gastronómii, zostavenie nápojového lístka. Práca s časopismi a odbornou literatúrou. Dodávatelia a organizácia prevádzky. Priestor na otázky a krátka prestávka na občerstvenie.

    3. deň - záverečná skúška pozostáva z písomného testu a praktickej skúšky - samostatnou prácou s kávovarom a prípravou vylosovaného typu kávového nápoja. Vyhodnotenie kurzu a odovzdávanie Certifikátov úspešným absolventom.

     

    Cena kurzu:

    Kurz je určený všetkým študentom, študujúcim na Strednej odbornej škole Jarmočnej 108, avšak pre študentov prvého ročníka odboru hotelová akadémia je POVINNÝ.

    Kurz je ZADARMO. Kurz vedie majster odbornej výchovy (špecialista, barista).


     

    Po tomto kurze je možnosť absolvovania nadstavbového kurzu s uznávaným odborníkom na kávu, kde po úspešnom abolvovaní získajú študenti medzinárodne uznávaný certifikát, akceptovaný v mnohých krajinách sveta.

    Cena takéhoto kurzu je 100 EUR, pričom spravidla hradí škola 50 % z tejto sumy študentom SOŠ Jarmočná 108.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje