• Vitajte sa stránke Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa organizačnej zložky Strednej odbornej školy hotelových služieb a remesiel
    • Bohatá história
    • Duálne vzdelávanie
    • Moderné atratkívne priestory
    • Odborné certifikované kurzy
    • Rozmanitý študentský život
    • Zahraničné stáže
 • Najnovšie

  Novinky

  • Voľba do rady školy - opakovaná voľba zástupcov rodičov žiakov
   • Voľba do rady školy - opakovaná voľba zástupcov rodičov žiakov
   • 27. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ č. 291/2004 Z. z. ako aj vyhláškou č. 230/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov je potrebné po zápise novej školy do siete škôl ustanoviť novú radu školy.

    Keďže sa volieb členov rady školy za zástupcov rodičov žiakov, ktoré sa konali 22. 09. 2021 - 23. 09. 2021 nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, musia sa voľby opakovať.

   • Voľba do rady školy - opakovaná voľba zástupcov rodičov žiakov: Čítať viac
   • OZNAM O BARMANSKOM KURZE
   • 20. 9. 2021
   • Dňa 20.10.2021 - 26.10.2021 sa na SŠ Jarmočná 108, bude organizovať BARMANSKÝ KURZ pod gesciou Slovenskej barmanskej asociácie. Po úspešnom absolvovaní barmanského kurzu študent získa certifikát BARMAN – NÁPOJÁR.

    Študenti z odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník a hostinský sa môžu prihlásiť u MOV Bc. Vilčekovej Lýdii.

   • OZNAM O BARMANSKOM KURZE: Čítať viac
   • Oznámenie o poskytnutí voľna žiakom školy
   • 10. 9. 2021
   • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných a stredných školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že na deň 14. 09. 2021

   • Oznámenie o poskytnutí voľna žiakom školy: Čítať viac
  • Voľba do rady školy - zástupcovia rodičov žiakov
   • Voľba do rady školy - zástupcovia rodičov žiakov
   • 8. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    Rade školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Rade školy pri Obchodnej akadémii, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa skončili mandáty vyradením obidvoch škôl zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky dňa 31. 08. 2020.

    Po zápise Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky je potrebné ustanoviť novú radu školy v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ č. 291/2004 Z. z. ako aj vyhláškou č. 230/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

   • Voľba do rady školy - zástupcovia rodičov žiakov: Čítať viac
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
   • 31. 8. 2021
   • Milí žiaci, vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

    srdečne Vás pozývame na slávnostneé otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční

    2. septembra 2021 (štvrtok) so začiatkom o 9.00 h v areáli Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.

    Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 na Elokovanom pracovisku Lomnička 150 je naplánované

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
  • Autentické zábery z Múzea holokaustu v Seredi
   • Autentické zábery z Múzea holokaustu v Seredi
   • 14. 6. 2021
   • 10.júna 2021 žiaci IV.HOA a I.SVS sprostredkovane, cez autentické zábery navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, seredský tábor a vyhladzovacie tábory AUSCHWITZ a SOBIBOR. Napriek súčasným popieračom holokaustu videli, ako sa počas 2.svetovej vojny popierala ľudská dôstojnosť nielen židovského obyvateľstva, počuli o plánoch nacistov “vysťahovať” zo strednej Európy slovenský národ a jeho časť asimilovať, vypočuli si silné výpovede žien, preživších násilie a fanatizmus v seredskom tábore a vyhladzovacom tábore AUSCHWITZ. Nesmieme nikdy zabudnúť, aké zverstvá dokáže vykonať človek, lebo život v mieri nie je samozrejmosťou! Máme len obyčajné šťastie, že nemusíme na vlastnej koži prežívať hrôzy vojny.

   • Autentické zábery z Múzea holokaustu v Seredi: Čítať viac
  • Informácia o nových pracovných miestach
 • Partneri

  • academy of coffee
  • alto slovakia
  • wienerberger
  • Nadácia slovenskej sporiteľne
 • Staň sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • instagram
   • Kontakty

    • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
    • sekretariat@ssjsl.sk
    • martin.petija@ssjsl.sk
    • 052 71 643 11
    • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
    • 53 265 301
    • 2121317979
    • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
    • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
    • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
    • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
    • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
   • Prihlásenie