• Vitajte na stránke Spojenej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni organizačnej zložky Strednej odbornej školy hotelových služieb a remesiel
   • Úkáž sa a predveď svoji vedomosti a zručnosti aj na veľkých podujatiach
   • Využívaj výhody zahraničných stáži
    • Bohatá história
    • Duálne vzdelávanie
    • Moderné atratkívne priestory
    • Odborné certifikované kurzy
    • Rozmanitý študenský život
    • Zahraničné stáže
 • Najnovšie

  Novinky

   • Oznámenie o poskytnutí voľna žiakom školy
   • 10. 9. 2021
   • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných a stredných školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujem, že na deň 14. 09. 2021

   • Oznámenie o poskytnutí voľna žiakom školy: Čítať viac
  • Voľba do rady školy - zástupcovia rodičov žiakov
   • Voľba do rady školy - zástupcovia rodičov žiakov
   • 8. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    Rade školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Rade školy pri Obchodnej akadémii, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa skončili mandáty vyradením obidvoch škôl zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky dňa 31. 08. 2020.

    Po zápise Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky je potrebné ustanoviť novú radu školy v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ č. 291/2004 Z. z. ako aj vyhláškou č. 230/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

   • Voľba do rady školy - zástupcovia rodičov žiakov: Čítať viac
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
   • 31. 8. 2021
   • Milí žiaci, vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

    srdečne Vás pozývame na slávnostneé otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční

    2. septembra 2021 (štvrtok) so začiatkom o 9.00 h v areáli Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.

    Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 na Elokovanom pracovisku Lomnička 150 je naplánované

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
  • Autentické zábery z Múzea holokaustu v Seredi
   • Autentické zábery z Múzea holokaustu v Seredi
   • 14. 6. 2021
   • 10.júna 2021 žiaci IV.HOA a I.SVS sprostredkovane, cez autentické zábery navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, seredský tábor a vyhladzovacie tábory AUSCHWITZ a SOBIBOR. Napriek súčasným popieračom holokaustu videli, ako sa počas 2.svetovej vojny popierala ľudská dôstojnosť nielen židovského obyvateľstva, počuli o plánoch nacistov “vysťahovať” zo strednej Európy slovenský národ a jeho časť asimilovať, vypočuli si silné výpovede žien, preživších násilie a fanatizmus v seredskom tábore a vyhladzovacom tábore AUSCHWITZ. Nesmieme nikdy zabudnúť, aké zverstvá dokáže vykonať človek, lebo život v mieri nie je samozrejmosťou! Máme len obyčajné šťastie, že nemusíme na vlastnej koži prežívať hrôzy vojny.

   • Autentické zábery z Múzea holokaustu v Seredi: Čítať viac
  • Informácia o nových pracovných miestach
  • Voľné pracovné miesta pre študentov - CYPRUS
  • Obnova školského vyučovania od 17. mája 2021
   • Obnova školského vyučovania od 17. mája 2021
   • 14. 5. 2021
   • Milí žiaci,

    na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 13. mája 2021

    pod číslom 2021/13405:1-A1810

    sa s účinnosťou od 17. mája O B N O V U J E vyučovanie vo všetkých školách.

    Všetky triedy budú od pondelka 17. mája postupovať podľa rozvrhu hodín, ktorý majú v nepárnom týždni (rozvrh hodín v nepárnom týždni).

   • Obnova školského vyučovania od 17. mája 2021: Čítať viac
 • Partneri

  • academy of coffee
  • alto slovakia
  • wienerberger
  • Nadácia slovenskej sporiteľne
 • Staň sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • instagram
   • Kontakty

    • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
    • sekretariat@ssjsl.sk
    • martin.petija@ssjsl.sk
    • 052 71 643 11
    • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
    • 53 265 301
    • 2121317979
    • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
    • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
    • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
    • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
    • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
   • Prihlásenie