• Staňte sa naším fanúšikom

 • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 (aktualizované 26. 02. 2021)


  Organizácia prijímacieho konania  a kritériá a podmienky pre prijatie uchádzačov na  štúdium pre školský rok 2021/2022:

   

  ►1.Štvorročné študijné odbory,  

  ►2.Trojročné učebné odbory,

  ►3.Dvojročné učebné odbory,

  ►4.Nadstavbové štúdium.

   

  Celé znenie organizácie prijímacieho konania a kritérií a podmienok  pre prijatie uchádzačov na štúdium  pre školský rok 2021/2022:

  ►Kriteria PS 2021-2022 - aktualizacia 25.02.2020.pdf


   

  Aktualizácia z 26. 02. 2021 pre prijímacie konanie v štvorročných a trojročných odboroch:

   

  • ak žiak  v 8. ročníku i v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“, potom do priemeru sa započíta  klasifikácia z daného predmetu zo 7. ročníka ročníka
  • ak žiak v 8. ročníku alebo v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“, potom do priemeru sa započíta  klasifikácia  z daného predmetu  z 9. ročníka, resp.  z 8.  ročníka (rovnaká známka sa započíta v 8. i v  9. ročníku)
  • ak žiak  v 8. ročníku i v 9. ročníku ZŠ  nebol  z jednotlivých predmetov klasifikovaný známkou a bol hodnotený slovne alebo slovným vyjadrením „absolvoval“  a daný predmet sa nevyučoval v nižších ročníkoch, potom sa známka do priemeru nezapočítava.
 •        

 • Aktualizované 8. januára 2021

  Od pondelka 11. januára 2021

  bude výučba aj naďalej prebiehať dištančnou formou

  Na základe vyjadrenia Ministra ŠVVaŠ

  meníme

   v súvislosti s aktuálnym šírením vírusu COVID-19

  študentom organizačných zložiek

  Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Obchodná akadémia

  a na Elokovanom pracovisku Lomnička 150

   formu výučby do odvolania.

  Vyučovanie bude  prebiehať  dištančnou formou

  O ďalšom priebehu Vás budeme informovať v systéme EDUPAGE a na webovej stránke školy.

   

    • Rozbehni sa na škole
    • 27. 1. 2021
    • V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku, bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznisnápadov. Následne môžeš svoj biznisnápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika. Ambasádorkou projektu je Ing. Petra Romanová

    • Rozbehni sa na škole: Čítať viac
   • Nebuď otrok drog
   • Medzinárodný deň študenstva či Deň boja za slobodu a demokraciu
    • Medzinárodný deň študenstva či Deň boja za slobodu a demokraciu
    • 16. 11. 2020
    • Milí študenti,
     dňa 17. novembra oslavujeme Deň boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok, ktorý nám pripomína Nežnú revolúciu z roku 1989.Tento deň je zároveň Medzinárodným dňom študentstva a súvisí s udalosťami z roku 1939, kedy sa v deň výročia vzniku Československa konala v Prahe demonštrácia proti nacistickej okupácii. Reakciou na túto demonštráciu bola streľba do davu, ktorá si vyžiadala životy dvoch ľudí.

    • Medzinárodný deň študenstva či Deň boja za slobodu a demokraciu: Čítať viac
   • Informácia o novom pracovnom mieste
   • Zážitkové učenie aj na Spojenej škole Jarmočnej 108 v Starej Ľubovni
    • Zážitkové učenie aj na Spojenej škole Jarmočnej 108 v Starej Ľubovni
    • 30. 9. 2020
    • V termíne od 16 do18. septembra 2020 sa náš školský tím v zložení dvaja pedagógovia a jedna žiačka prvého ročníka odboru Poľnohospodár – služby, zúčastnil na vzdelávacom kurze v malebnom prostredí vzdelávacieho centra Zaježová. Cieľom akcie bolo oboznámiť sa s tvorbou Quetestov. A čo to vlastne ten questing je? Radostná cesta za „poznaním“- pokladom. Questing vzniká s cieľom nalákať Vás na tajomstvá, príbeh na objavovanie skrytého, kúzelného sveta. Musíte len vyriešiť hádanky a rozlúštiť mapu a „poklad je váš“. Questing využíva cesty za pokladom k vzdelaniu.!!! Je to zábavná forma vzdelávania. Fakt, že sa žiakom neodovzdávajú hotové poznatky, ale žiaci vlastnou iniciatívou dospejú k poznaniu, zvyšuje mieru zapamätania. Môžeme to zaradiť medzi inovatívne formy vzdelávania, ktoré urobia z tradičného netradičné! Počas nabitého programu sme mali možnosť pracovať v školských tímoch, v kt

    • Zážitkové učenie aj na Spojenej škole Jarmočnej 108 v Starej Ľubovni : Čítať viac
   • Program FinQ - inovácia vo finančnom vzdelávaní
    • Program FinQ - inovácia vo finančnom vzdelávaní
    • 8. 9. 2020
    • Naša škola je jednou z pilotných škôl programu FinQ, ktorého cieľom je zlepšiť finančnú gramotnosť študentov. Už v minulom školskom roku prebiehalo vzdelávanie vedenia školy a našich pedagógov v oblasti finančnej kultúry a hneď na úvod školského roka 2020/2021 sme odštartovali realizačnú časť programu úvodnou diagnostikou študentov pilotnej triedy II. HOA.

    • Program FinQ - inovácia vo finančnom vzdelávaní: Čítať viac
   • Voľné pracovné miesto - majster odbornej výchovy
    • Voľné pracovné miesto - majster odbornej výchovy
    • 26. 7. 2020
    • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, Elokované pracovisko Lomnička 150 prijme do zamestnania pedagogického zamestnanca na voľné pracovné miesto majster odbornej výchovy na vyučovanie predmetu odborný výcvik v učebnom odbore 4579 F lesná výroba s predpokladaným nástupom 01.09.2020.

    • Voľné pracovné miesto - majster odbornej výchovy: Čítať viac
   • Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg
    • Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg
    • 6. 7. 2020
    • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa prijme do zamestnania na dobu určitú pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením odborného zamestnanca na voľné pracovné miesto sociálny pedagóg s predpokladaným nástupom 01.09.2020.


     Kategória odborného zamestnanca: sociálny pedagóg


     Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s prílohou č. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

    • Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg: Čítať viac
   • Environmentálna prednáška
    • Environmentálna prednáška
    • 13. 3. 2020
    • V pondelok sa v poobedňajších hodinách uskutočnila odborná environmentálna prednáška v podaní SPU Nitra, na ktorej sa zúčastnili študenti prvých až tretích ročníkov. Tu sa mohli dozvedieť o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Ich cieľom informovať študentov v rámci otázky adaptácie na tieto mimoriadne udalosti, v rámci celého Slovenska.

    • Environmentálna prednáška: Čítať viac
  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje