• Charakteristika kurzu:

   Charakteristickou črtou kurzu Barmanstvo je cieľavedomé usmerňovanie študentov k získaniu trvalých odborných vedomosti a osvojeniu si praktických zručností a návykov potrebných pre prácu barmana pri príprave alkoholických a nealkoholických miešaných nápojov

   Účastníci sa dozvedia o histórií prípravy miešaných nápojov, vzniku a rozdelení barav, charakteristike barmana, význame rozdelení miešaných nápojov. Bližšie sa oboznámia s barmanským inventárom. V rámci kurzu budú pracovať so surovinami, ktoré sa používajú pri príprave miešaných nápojov. Pri všeobecnom pracovnom postupe prípravy nápojov si osvoja techniku miešania nápojov a ich podávanie.

   Kurz vedie odborník – barman.

   Študenti po úspešnom absolvovaní barmanského kurzu obdržia osvedčenie, ktoré môžu využiť v praxi.

        

   Obsah kurzu:

   - história miešaných nápojov a barového sveta,

   - charakteristika barmana,

   - význam a rozdelenie miešaných nápojov,

   - inventár a pomôcky na prípravu miešaných nápojov,

   - suroviny na prípravu miešaných nápojov,

   - pracovné postupy prípravy miešaných nápojov a ich podávanie,

   - charakteristika a prípravy jednotlivých druhov miešaných nápojov.

       

   Časový harmonogram kurzu:

   Obsah kurzu je rozdelený do 5 dní.

   Cena kurzu:

   Kurz je určený všetkým študentom, študujúcim na Strednej odbornej škole Jarmočnej 108, avšak pre študnetov druhého ročníka odboru hotelová akadémia je POVINNÝ.

   Kurz je ZADARMO. Kurz vedie majster odbornej výchovy (špecialista, barman).


   Po tomto kurze je možnosť absolvovania  kurzu s lektorom medzinárodnej barmanskej asociácie IBA, kde po úspešnom abolvovaní získajú študenti medzinárodne uznávaný certifikát, akceptovaný v mnohých krajinách sveta.

   Cena takéhoto kurzu je 100 EUR, pričom spravidla hradí škola 50 % z tejto sumy študentom SOŠ Jarmočná 108.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie