• DUÁLNE VZDElÁVANIE - správna voľba pre budúcnosť vašich detí!


    Štúdium v systéme duálneho vzdelávania znamená, že vaše dieťa absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Po ukončení strednej odbornej školy úspešní žiaci nastúpia do zamestnania k danému zamestnávateľovi, alebo môžu po dohode so zamestnávateľom pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na rozdiel od rovesníkov z klasickej formy štúdia získajú na trhu práce konkurenčnú výhodu, a to najmä v zručnostiach či znalostiach získaných praxou priamo u zamestnávateľa.

     

    Štúdiom na škole v systéme duálneho vzdelávania vaše dieťa získa:

    • absolvovanie žiadaného odboru na trhu práce,
    • praktickú prípravu v reálnych podmienkach u konkrétneho zamestnávateľa počas celého štúdia,
    • zvládne prácu s najmodernejšími technológiami, materiálmi, zariadeniami,
    • možnosť zárobku už na strednej škole (podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu),
    • stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, cestovné a iné benefity poskytované zamestnávateľom,
    • bude začlenené do pracovného kolektívu zamestnávateľa už počas štúdia,
    • možnosť absolvovať kurzy, stáže s pomocou zamestnávateľa,
    • prácu po úspešnom ukončení strednej odbornej školy.

     

    Čo potrebujete vedieť?

    Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľa a podpisuje s ním učebnú zmluvu.

     

    Čo vášmu dieťaťu poskytne zamestnávateľ?

    • Hradí praktickú výučbu žiaka počas celého štúdia.
    • Vypláca podnikové štipendium alebo odmenu za produktívnu prácu.
    • Poskytuje stravovanie počas praktického vyučovania, pracovné, ochranné pomôcky a pod.
    • Zamestnávatelia často poskytujú aj ďalšie benefity ako vzdelávacie kurzy, stáže, podporu pri ubytovaní a ďalšie.

     

    Ako by malo vaše dieťa postupovať pri podávaní prihlášky?

    • Vyberie si povolanie, ktoré by chcelo vykonávať, a zamestnávateľa, u ktorého chce po ukončení štúdia pracovať na základe ponuky učebných miest.
    • Kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým si dohodne podmienky (štipendium, možnosti školení, kariérny postup po ukončení štúdia, podporu ubytovania, odmenu za produktívnu prácu a i.) a prijatie do systému duálneho vzdelávania.
    • Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie pre účely prijímacieho konania na strednej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
    • Žiak spolu s prihláškou na danú strednú odbornú školu pošle aj potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie. Po prijatí na školu žiak podpíše so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a to do 31. augusta.
    • Od 1. septembra žiak nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie

     

    Odbory zaradené do duálneho vzdelávania:                                                                                                                    

    • 4579 F lesná výroba
    • 6445 H kuchár  
    • 3355 H stolár                            

     

    Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú duálne vzdelávanie v spolupráci s našou školou:

     

    učebný odbor - kuchár   

    Salaš u Franka v Starej Ľubovni www.salasufranka.sk

    SLK-Catering, s.r.o v Starej Ľubovni  www.slk-catering.sk 

    Hotel Vrchovina v Starej Ľubovni www.hotelvrchovina.sk

     

    učebný odbor - stolár   

    Javorina v Spišskej belej  www.javorina.sk

     

    učebný odbor – lesná výroba

    Vojenské lesy a majetky SR www.vlm.sk

     


    Prihláška na duálne vzdelávanie:

    Prihlaska na dualne vzdelavanie.doc

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje