• Ostatní zamestnanci

   •  

    Asistent riaditeľa školy


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:

    Bc. Stanislava Pavelčíková asistent riaditeľa školy ►sekretariat@ssjsl.sk 052/71 643 11  +421 902 215 887

     

    Úsek technicko-ekonomických činností


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:
           

    Mgr. Anna Štucková vedúca úseku technicko-ekonomických činnosti, vedúca registratúrneho strediska a evidencie majetku školy anna.stuckova@ssjsl.sk 052/71 643 19 +421 911 913 355

    Bc.Alžbeta Štelmachová finančný účtovník alzbeta.stelmachova@ssjsl.sk 052/71 643 21  

    Mgr.Mária Patorajová personálny a mzdový účtovník maria.patorajova@ssjsl.sk 052/71 643 22 +421 902 215 887

    Zuzana Petijová  referent materiálno-technického zabezpečenia školy zuzana.petijova@ssjsl.sk 052/ 71 643 25 +421 911 947 564

    Bc. Katarína Mačugová referent pre študijné záležitosti a evidenciu majetku, pokladník katarina.macugova@ssjsl.sk 052/71 643 13  

    Mgr. Martin Petija správca IKT  martin.petija@ssjsl.sk 052/71 643 24 +421 907 437 963

     

    Úsek školského stravovania


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:
           

    Mgr. Alena Roľková vedúca školskej kuchyne a školskej jedálne alena.rolkova@ssjsl.sk 052/71 643 12 +421 905 123 350

    Zuzana Kruková hlavný kuchár   052/71 643 12

    Iveta Starosundecká pomocný kuchár   052/71 643 12

    Katarína Hubová pomocný kuchár   052/71 643 12


     

    Úsek správy budov


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:
           

    Miroslav Patoraj vedúci správy budov, bezpečnostný technik, pracovník pre zdravotnú službu, technik civilnej a požiarnej ochrany,dopravný technik miroslav.patoraj@ssjsl.sk 052/71 643 38 +421 911 913 363

    Mária Budziňáková upratovačka   052/71 643 38

    Anna Kaletová upratovačka   052/71 643 38

    Alena Iľkovičová upratovačka   052/71 643 38

    Viera Fröhlichová upratovačka   052/71 643 38

    Katarína Kmečová upratovačka   052/71 643 38

    Zlatica Šulianová upratovačka   052/71 643 38

    Zuzana Leščinská upratovačka na elokovanom pracovisku   052/71 643 38

    Vladimír Katruk

    údržbár, kurič, informátor   052/71 643 17

    Emil Pribiš školník, údržbár, strážnik   052/71 643 17

     

    Úsek ubytovania a stravovania (podnikateľská činnosť)


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:
           

    Zuzana Petijová  referent pre ubytovacie a stravovacie služby zuzana.petijova@ssjsl.sk 052/ 71 643 25 +421 911 947 564

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie