• Pedagogickí zamestnanci - TEORETICKÉ VYUČOVANIE - Stará Ľubovňa

    •  


     Meno: Pozícia: E-mail: Tel:. Mob.:

     Mgr. Ján Bondra

       poverený riadením školy jan.bondra@ssjsl.sk 052/71 643 14 +421 948 838 422

     Mgr. Milan Hric zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie milan.hric@ssjsl.sk 052/71 643 15  

     PaedDr. Adriana Gergelyová

     výchovný poradca

     učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

     adriana.gergelyova@ssjsl.sk 052/71 643 16

     Mgr. Dáša Senková školský špeciálny pedagóg ►dasa.senkova@ssjsl.sk 052/71 643 37

     Mgr. Silvia Škapurová Sabolová

     učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

     učiteľ špecialista -                     triedny učiteľ V.HOA

     silvia.skapurovasabolova@ssjsl.sk 052/71 643 16

     Ing. Andrea Rychnavská

     učiteľ odborných predmetov

     učiteľ špecialista -                     triedny učiteľ II.SVS

     andrea.rychnavska@ssjsl.sk 052/71 643 16

     Ing. Vincent Sokolák

     učiteľ odborných predmetov

     učiteľ špecialista -                     triedny učiteľ III.MSK

     vincent.sokolak@ssjsl.sk 052/71 643 16
     vedúci predmetovej komisie

     Mgr. Antónia Merklová

     učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

     učiteľ špecialista -                           

     antonia.merklova@ssjsl.sk 052/71 643 16
     koordinátor Žiackej školskej rady

     Mgr. Žofia Kolačkovská

     učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

     učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ II.KHC

     zofia.kolackovska@ssjsl.sk 052/71 643 16

     Ing. Helena Beňačková

     učiteľ odborných predmetov

     učiteľ špecialista -                     

     helena.benackova@ssjsl.sk 052/71 643 16
     koordinátor pre oblasť finančného vzdelávania.

     PaedDr. Dana Joštiaková

     učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

     učiteľ špecialista -                     triedny učiteľ III.HOA

     dana.jostiakova@ssjsl.sk 052/71 643 32
     vedúci predmetovej komisie
     koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie

     Ing. Petra Romanová učiteľ odborných predmetov petra.romanova@ssjsl.sk 052/71 643 16
     vedúci predmetovej komisie

     koordinátor prevencie

     triedny učiteľ I.KHC


     Ing. Daniel Koterba učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov daniel.koterba@ssjsl.sk 052/71 643 16

     Ing. Dana Solovicová

     učiteľ odborných predmetov

     učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ II.MSK

     dana.solovicova@ssjsl.sk 052/71 643 41

     Ing. Zuzana Pekárová

     učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

     učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ IV.HOA

     zuzana.pekarova@ssjsl.sk 052/71 643 16
     vedúci predmetovej komisie

     Mgr. Iveta Kuzárová

     učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

     učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ II.HOA

     iveta.kuzarova@ssjsl.sk 052/71 643 16
     vedúci predmetovej komisie
     špecialista pre dokumentáciu a propagáciu aktivít školy
     koordinátor spotrebiteľskej výchovy

     PhDr. Mária Mytníková

     učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

     triedny učiteľ I.KCA

     mária.mytnikova@ssjsl.sk 052/71 643 39

     Ing. Viera Sroková

     učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

     učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ I.SVS

     koordinátor sinformatizácie

     viera.srokova@ssjsl.sk 052/71 643 35
          

     Ing. Peter Štucka

     učiteľ odborných predmetov peter.stucka@ssjsl.sk 052/71 643 16
          
      

     Bc. Milena Poláková

     asistent učiteľa ►milena.polakova@ssjsl.sk 052/71 643 16
          

     Martina Kovalčíková

     asistent učiteľa martina.kovalcikova@ssjsl.sk 052/71 643 16
          

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie