• Pedagogickí zamestnanci - TEORETICKÉ VYUČOVANIE - Stará Ľubovňa

   •  


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel:. Mob.:

    PaedDr. Vladimír Buvalič riaditeľ školy ►vladimir.buvalic@ssjsl.sk 052/71 643 14 +421 910 938 849

    Mgr. Ján Bondra zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie jan.bondra@ssjsl.sk 052/71 643 15 +421 948 838 422

    PaedDr. Adriana Gergelyová

    výchovný poradca

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    adriana.gergelyova@ssjsl.sk 052/71 643 16

    Mgr. Dáša Senková školský špeciálny pedagóg ►dasa.senkova@ssjsl.sk 052/71 643 37

    Mgr. Silvia Škapurová Sabolová

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    učiteľ špecialista -                     triedny učiteľ IV.HOA

    silvia.skapurovasabolova@ssjsl.sk 052/71 643 16

    Ing. Andrea Rychnavská

    učiteľ odborných predmetov

    učiteľ špecialista -                     triedny učiteľI.SVS

    andrea.rychnavska@ssjsl.sk 052/71 643 16

    Ing. Vincent Sokolák

    učiteľ odborných predmetov

    učiteľ špecialista -                     triedny učiteľ II.MSK

    vincent.sokolak@ssjsl.sk 052/71 643 16
    vedúci predmetovej komisie

    Mgr. Antónia Merklová

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ V.HOA

    antonia.merklova@ssjsl.sk 052/71 643 16
     

    Ing. Katarína Kmečová

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    koordinátor Žiackej školskej rady

    katarina.kmecova@ssjsl.sk 052/71 643 16

    Mgr. Žofia Kolačkovská

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ I.KHC

    zofia.kolackovska@ssjsl.sk 052/71 643 16

    Ing. Helena Beňačková

    učiteľ odborných predmetov

    učiteľ špecialista -                     triedny učiteľ II.SVS

    helena.benackova@ssjsl.sk 052/71 643 16
    koordinátor pre oblasť finančného vzdelávania.

    PaedDr. Dana Joštiaková

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    učiteľ špecialista -                     triedny učiteľ II.HOA

    dana.jostiakova@ssjsl.sk 052/71 643 32
    vedúci predmetovej komisie
    koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie

    Ing. Petra Romanová učiteľ odborných predmetov petra.romanova@ssjsl.sk 052/71 643 16
    vedúci predmetovej komisie
    koordinátor prevencie

    Ing. Daniel Koterba učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov daniel.koterba@ssjsl.sk 052/71 643 16

    Ing. Dana Solovicová

    učiteľ odborných predmetov

    učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ I.MSK

    dana.solovicova@ssjsl.sk 052/71 643 41

    Ing. Zuzana Pekárová

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ III.HOA

    zuzana.pekarova@ssjsl.sk 052/71 643 16
    vedúci predmetovej komisie

    Mgr. Iveta Kuzárová

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ I.HOA

    iveta.kuzarova@ssjsl.sk 052/71 643 16
    vedúci predmetovej komisie
    špecialista pre dokumentáciu a propagáciu aktivít školy
    koordinátor spotrebiteľskej výchovy

    PhDr. Mária Mytníková učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov mária.mytnikova@ssjsl.sk 052/71 643 39

    Mgr. Viera Buvaličová učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov viera.buvalicova@ssjsl.sk 052/71 643 32

    Ing. Viera Sroková

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    učiteľ špecialista -                           triedny učiteľ III.KHC

    koordinátor sinformatizácie

    viera.srokova@ssjsl.sk 052/71 643 35
         

    Ing. Peter Štucka učiteľ odborných predmetov peter.stucka@ssjsl.sk 052/71 643 16
         
     

    Bc. Milena Poláková asistent učiteľa ►milena.polakova@ssjsl.sk 052/71 643 16
         

     Ľudmila Smreková asistent učiteľa ludmila.smrekova@ssjsl.sk 052/71 643 16
         

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje