•  


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:

    Bc. Anna Kseňáková vedúca Elokovaného pracoviska v Lomničke ►anna.ksenakova@sosjsl.sk 052/43 912 02 +421 910 979 139

    Bc. Michal Varchol učiteľ michal.varchol@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Helena Boďová majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena helena.bodova@sosjsl.sk 052/43 912 02
    triedny učiteľ I. PRZ

    Mgr. Milan Ondrej učiteľ špecialista -                              triedny učiteľ III. MUP milan.ondrej@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Milan Reľovský

    majster odbornej výchovy - odbory   murár, stavebná výroba                      

    milan.relovsky@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Daniela Zimová

    majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena učiteľ špecialista -                    triedny učiteľ II. PRZ

    daniela.zimova@sosjsl.sk 052/43 912 02

    PhDr. Mária Mytníková učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ I. MUP maria.mytnikova@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Jozef Čanda

    učiteľ špecialista-                               triedny učiteľ II. MUP

    vedúci predmetovej komisie

    jozef.canda@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Peter Duchnický učiteľ peter.duchnicky@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Martin Hains učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ I. SLV martin.hains@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Ján Dzedzina majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, murár jan.dzedzina@sosjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Peter Žoldák

    majster odbornej výchovy  - odbory murár, lesná výroba

    učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ II.SLV

    peter.zoldak@sosjsl.sk 052/43 912 02

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu