•  


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:

    Bc. Anna Kseňáková vedúca Elokovaného pracoviska v Lomničke ►anna.ksenakova@ssjsl.sk 052/43 912 02 +421 910 979 139

    Bc. Michal Varchol majster odbornej výchovy - odbory    stavebná výroba            michal.varchol@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Helena Boďová majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena helena.bodova@ssjsl.sk 052/43 912 02

    učiteľ špecialista -                                   triedny učiteľ II. PRZ


    Mgr. Milan Ondrej

    majster odbornej výchovy - poľbnohospodár - služby

    učiteľ špecialista -                              triedny učiteľ II. MUP

    milan.ondrej@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Milan Reľovský

    majster odbornej výchovy - odbory    lesná výroba,

    učiteľ špecialista -                              triedny učiteľ I.SLV                     

    milan.relovsky@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Daniela Zimová

    majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena

    učiteľ špecialista -                    triedny učiteľ I. PRZ

    daniela.zimova@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Daniel Koterba

    učiteľ odborných predmetov

    učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ III. MUP

    daniel.koterba@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Štefan Lopatovksý

    majster odbornej výchovy - odbor  lesná výroba

    stefan.lopatovsky@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Peter Duchnický učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov peter.duchnicky@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Martin Hains

    majster odbornej výchovy - odbor    stavebná výroba 

    učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ II. SLV

    martin.hains@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Ján Dzedzina majster odbornej výchovy - odbor murár jan.dzedzina@ssjsl.sk 052/43 912 02

    PaedDr. Peter Žoldák

    učiteľ odborných predmetov

    učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ I.MUP

    vedúci predmetovej komisie

    peter.zoldak@ssjsl.sk 052/43 912 02

    PaedDr. Marta Weissensteinerová

    učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

    marta.weissensteinerova@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Štefan Dziak majster odbornej výchovy - odbor murár stefan.dziak@ssjsl.sk 052/43 912 02

     

    Mgr. Andrea Stašenková

    asistent učiteľa

    andrea.stasenkova@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Júlia Dziaková

    asistent učiteľa

    julia.dziakova@ssjsl.sk 052/43 912 02

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje