•  


    Meno: Pozícia: E-mail: Tel.: Mob.:

    Mgr. Daniela Zimová

    hlavný majster pre EP Lomnička

     

    učiteľ špecialista -

    triedny učiteľ II. PRZ

    daniela.zimova@ssjsl.sk 052/43 912 02 +421 910 979 139

    Bc. Helena Boďová majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena helena.bodova@ssjsl.sk 052/43 912 02

    učiteľ špecialista -                                   triedny učiteľ I. PRZ


    Mgr. Milan Ondrej

    majster odbornej výchovy - poľbnohospodár - služby

    učiteľ špecialista -                              triedny učiteľ III. MUP

    milan.ondrej@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Milan Reľovský

    majster odbornej výchovy - odbory    lesná výroba,

    učiteľ špecialista -                              triedny učiteľ II.SLV                     

    milan.relovsky@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Anna Kseňáková

    majster odbornej výchovy - odbory poľnohospodár - služby, praktická žena

     

    anna.ksenakova@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Daniel Koterba

    učiteľ odborných predmetov

    učiteľ špecialista                         

    daniel.koterba@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Ján Bittner

    majster odbornej výchovy - odbor  lesná výroba

    jan.bittner@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Peter Duchnický učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov peter.duchnicky@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Martin Hains

    majster odbornej výchovy - odbor    stavebná výroba 

    učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ I. SLV

    martin.hains@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Bc. Ján Dzedzina majster odbornej výchovy - odbor murár jan.dzedzina@ssjsl.sk 052/43 912 02

    PaedDr. Peter Žoldák

    učiteľ odborných predmetov

    učiteľ špecialista -                            triedny učiteľ II.MUP

    vedúci predmetovej komisie

    peter.zoldak@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Ján Birošík

    majster odbornej výchovy -odbor  lesná výroba

    jan.birosik@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Štefan Dziak majster odbornej výchovy - odbor murár stefan.dziak@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Ing. Eva Vandžurová 

    učiteľ odborných predmetov

    triedny učiteľ I.MUP

    eva.vandzurova@ssjsl.sk 052/43 912 02

    Mgr. Andrea Stašenková

    asistent učiteľa

    andrea.stasenkova@ssjsl.sk 052/43 912 02

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie