Predmetové komisie

   • Predmetová komisia "Slovenského jazyky a literatúry a spoločenskovedných predmetov"

    Mgr. Iveta Kuzárová


    Predmetová komisia "Prírodonovedných predmetov"

    PaedDr. Mária Kolumberová


    Predmetová komisia "Cudzích jazykov"

    Mgr. Alexandra Reľovská


    Predmetová komisia "Telesnej a športovej výchovy"

    PaedDr. Dana Joštiaková


    Predmetová komisia "Ekonomiky a organizácie, potravinárstva, obchodu a služieb"

    Ing. Petra Romanová


    Predmetová komisia "Stavebníctva, kartografie a geodézie, spracúvania dreva"

    Ing. Vincent Sokolák


    Predmetová komisia "Poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka"

    PaedDr. Peter Žoldák

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie