• ŠUM

    • Časopis ŠUM vychádza od školského roku 2004/2005.

      

     Predchádzalo mu vydávanie časopisu KLAS, ktorého názov vystihoval vtedajšie zameranie školy. Jeho zmena si žiadala aj zmenu názvu. Vznikli nové odbory z oblasti služieb a postupne zanikali odbory poľnohospodársk.  Názov KLAS sa stal neaktuálnym. Časopis ŠUM  začal vychádzať pod vedením  Dr. Matiovej, neskôr Mgr. Sasarákovej a Mgr.K. Soleckej.

      

     Od roku 2008 redakčnú radu časopisu vedie Mgr. I.Kuzárová.

     Jednotlivé čísla časopisu sú tematicky zamerané, redaktori sa venujú aktuálnym témam, ktoré trápia či zaujímajú našich študentov a zároveň každoročne pripravujú čísla zaoberajúce sa spotrebiteľskou výchovou. V tejto oblasti zaznamenali aj zaujímavé úspechy.

      

     V medzinárodnej súťaži školských časopisov SPOTREBA PRE ŽIVOT získali od roku 2008 desaťkrát Hlavnú cenu, dvakrát Čestné uznanie a špeciálne ceny – návštevu Bruselu, dvakrát návštevy Štrasburgu spojené s návštevami Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Zároveň sa redakčná rada dvakrát umiestnila v BRONDZOVOM PÁSME súťaže stredoškolských časopisov PSK a získala Cenu televízie MARKÍZA v celoslovenskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských novinárov ŠTÚROVO PERO.

     Dve redaktorky, Veronika Konevalová a Eva Stempová, spracovali spotrebiteľskú problematiku aj v stredoškolskej odbornej činnosti a zaznamenali výrazný úspech v krajskom kole. Získali tretie miesto spomedzi dvadsiatich súťažiacich z gymnázií, akadémií a troch stredných škôl. Redaktori ŠUMu pracovali i v projektoch občianskych združení ČLOVEK V OHROZENÍFAIR TRADE Slovensko, v projektoch POTRAIN, ROZHODUJ O EURÓPE.

     Zúčastnili sa na viacerých pracovných stretnutiach - v ekologickom zariadení Sluňákov pri Olomouci, v Štrbe, v Banskej Štiavnici, v Kroměříži. Získali nových priateľov, nové poznatky, prežili veľa zaujímavých chvíľ, spoznali nové miesta, mestá i celé oblasti. Od roku 2008 sa v redakčnej rade vymenilo mnoho študentov, väčšina z nich pracovala ako redaktori počas celého štúdia.

     Najvýraznejšími šéfredaktorkami boli Valéria Valeková a Paula Begalová, grafikom Števo Záleš a v súčasnosti ich plnohodnotne nahradil Juraj Koreček.

      

     Redakčná rada sa v tomto školskom roku mierne zmenila, šéfredaktorom sa stal Juraj Koreček, ktorý sa venuje i grafike časopisu, dopĺňajú ho Annamária Čačaná a Diana Bachledová. Všetci sú druhákmi, študentmi hotelovej akadémie. Zišla by sa im aj nejaká posila, no z prvákov sa k nim zatiaľ nikto nepridal.


     ŠUM 2019/2020:

     1. vydanie

     SUM Oktober 2019 - 1. cislo.pdf     ŠUM 2018/2019:

     1. vydanie

     SUM Januar 2019 - 1. cislo.pdf


     2. vydanie

     Sum Máj 2019 - 2.cislo.pdf     ŠUM 2017/2018:

     1. vydanie

     SUM_Januar_2018 - 1. cislo.pdf


     2. vydanie

     SUM_MÁJ 2018 - 2. cislo.pdf     ŠUM 2016/2017:

     1. vydanie

     SUM_JANUaR_2017_-_1._cislo.pdf


     2. vydanie

     SUM_SPOTREBA_PRE_ZIVOT_2017.pdf


     3. vydanie

     SUM_JUN_2017_.pdf


      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie