• ŠUM


    • Aj keď máme množstvo povinností a záujmov, predsa si len nájdeme čas, aby sme pripravili ďalšie číslo nášho časopisu. V školskom roku 2018/2019 nastala v našom tíme malá generačná výmena a nastala zmena i na poste šéfredaktorky. Valériu Valekovú, ktorá sa už snaží pripravovať na maturitné skúšky (ale na časopis nezanevrela), nahradila Paula Begalová zo IV.HOA, a tá vniesla do štruktúry časopisu malé úpravy. Pribudol k nám Janko Bučko zo IV.HOA a krstom ohňom prešiel prvák, hotelier Juraj Koreček, ktorého v grafike kamarátsky usmerňoval piatak Števo Záleš.

     Dvere k nám má otvorené ktokoľvek zo študentov našej školy, kto má postreh, záujem „skladať“ slová do textov a chuť dozvedať sa pri získavaní materiálov niečo nové.

     redaktori ŠUMu

     ŠUM 2018/2019:

     1. vydanie

     SUM Januar 2019 - 1. cislo.pdf


     2. vydanie

     Sum Máj 2019 - 2.cislo.pdf     ŠUM 2017/2018:

     1. vydanie

     SUM_Januar_2018 - 1. cislo.pdf


     2. vydanie

     SUM_MÁJ 2018 - 2. cislo.pdf     ŠUM 2016/2017:

     1. vydanie

     SUM_JANUaR_2017_-_1._cislo.pdf


     2. vydanie

     SUM_SPOTREBA_PRE_ZIVOT_2017.pdf


     3. vydanie

     SUM_JUN_2017_.pdf


      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@sosjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@sosjsl.sk
   • RNDr. Peter Petrík 052/71 643 13 +421 910 946 798 peter.petrik@sosjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 13 +421 948 838 422 jan.bondra@sosjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@sosjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@sosjsl.sk
   • ziackaskolskarada@sosjsl.sk
 • Fotogaléria

  • Prvé účelové cvičenia v novom školskom roku
  • Od zrnka k chlebu
  • Slávnostné otvorenie školského vyučovania 2019/2020
  • Kávové dobrodružstvo hotelierok zo Starej Ľubovne
  • FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA
  • Keď sa darí, tak sa darí ...
  • Poznávacia exkurzia - Červený Kláštor
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Streetball stredných škôl
  • Naši študenti opäť ukázali svoje kvality
  • Rozlúčka s maturitným ročníkom
  • Mladí murári zo Starej Ľubovne s prehľadom porazili slovenskú konkurenciu