• Školská jedáleň - základné informácie


    • Školské stravovanie je neodmysliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. SOŠ, umožňuje stravovanie v našej školskej jedálni. Tak zabezpečuje stravníkom vyváženú pestrú a plnohodnotnú stravu. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedlá, nápoja, prídavku vo forme ovocia, mliečnych a doplnkových pokrmov.

     Jedálny lístok sa zostavuje podľa pokynov materiálno-spotrebných noriem a receptúr,  ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie.
     Stravné za l obed (polievka, hl. jedlo, nápoj ) činí 1,33 Eur + 0,20 Eur príspevok na prevádzkovú réžiu.
     Stravné spolu činí: 1,53 Eur.

     Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred, a to formou:         
     a/ trvalým príkazom z účtu 30 Eur.
     b/ internet banking
     c/ poštovou poukážkou

     Platba  sa  realizuje   najneskôr   do 20. dňa   predchádzajúceho  mesiaca na účet 

     č. SK 15 8180 0000 0070 0051 5225. 

      Preplatky pri  forme úhrady typu a/ to je trvalým príkazom z účtu   budú    vyplácané l-krát ročne, a to v mesiaci júl na určený účet, alebo ak oń rodič požiada.

     Odhlásenie je možné 24 hodín vopred. Odhlasovanie sa realizuje cez terminál, ktorý je umiestnený v školskej jedálni. Na zrealizovanie tohto odhlasovania je potrebný čip, ktorý si  stravník zakúpi u vedúcej ŠJ. Hodnota čipu je 2,00 Eur.  Za neodobranú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

     Žiadame rodičov, aby pri platbe cez internet banking vyplnili nasledovné údaje: a to meno a triedu žiaka!

     Rodič žiaka alebo žiak je povinný odhlásiť sa zo stravy pri odchode zo školy, resp. pri ukončení stravovania sa!

     Školské jedálne dostali do nového školského roka 120 nových materiálno spotrebných noriem pre prípravu pokrmov. Takmer 120 jedál, polievok, dezertov a nápojov, ktoré obohatia jedálne lístky. Tieto jedlá ponúkajú atraktívnejšiu gastronómiu.

      

     Vedúca školskej jedálne. Mgr. Roľková Alena

     tel.: 052/71 64 312

     mobil: 0905 123 350

     Dodatočné odhlásenie sa zo stravy je možné do 15:00 hod.

      

      Rodič dieťaťa alebo žiak je povinný odhlásiť sa zo stravy pri odchode zo školy, resp. pri ukončení stravovania sa!

  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • martin.petija@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • 53 265 301
   • 2121317979
   • Mgr. Ján Bondra - poverený riadením školy 052/71 643 14 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Mgr. MIlan Hric 052/71 643 15 +421 911 864 152 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
  • Prihlásenie