KADERNIK 6456 H

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,511 3,5
Cudzí jazyk 332 8
Človek a príroda
Chémia 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a hodnoty
Náboženská výchova/Etická výchova 1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 111 3
Informatika 1 1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 222 6
Teoretické odborné vzdelávanie
Ekonomika 11 2
Úvod do sveta práce 1 1
Pravidlá riadenia osobných financií 1 1
Práca s informáciami 1 1
Psychológia 1 1
Spoločenská komunikácia 1 1
Materiály 121 4
Technológia 223 7
Odborné kreslenie 211 4
Zdravoveda 1,510,5 3
Praktická príprava
Odborný výcvik 151517,5 47,5
Simulátor fiktívnej firmy 2 2
Voliteľné predmety
Športové hry 222 6


© aScAgenda 2021.0.1259 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.03.2021
  • Kontakty

   • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
   • sekretariat@ssjsl.sk
   • 052 71 643 11
   • Jarmočná 108 064 01 Stará Ľubovňa
   • PaedDr. Vladimír Buvalič 052/71 643 14 +421 910 938 849 vladimir.buvalic@ssjsl.sk
   • Mgr. Ján Bondra 052/71 643 15 +421 948 838 422 jan.bondra@ssjsl.sk
   • Ing. Mgr. Miroslav Knap 052/71 643 18 +421 910 938 706 miroslav.knap@ssjsl.sk
   • Mgr. Anna Štucková 052/71 643 19 +421 911 913 355 anna.stuckova@ssjsl.sk
   • ziackaskolskarada@ssjsl.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje